Aj Vás rušia hluční susedia? Aké sú pravidlá pre život v bytovke?

20 / 6 / 2019

Privádzajú Vás susedia niekedy do šialenstva ? Sused, ktorý fajčí na chodbe, susedia, ktorí zabúdajú zamykať dvere na vchode, či grilovanie na balkóne?

Život v bytovke je niekedy pre udržiavanie dobrých susedských vzťahov komplikovaný, ale dôležitý. Preto je potrebné dodržiavať práva a povinností obyvateľov bytovky. A toto určuje domový poriadok. Tu je niekoľko základných pravidiel, ktorými by sa mal každý riadiť.

 

 • Stavebné práce
  Stavebné a udržiavacie práce s použitím hlučných technických prostriedkov je možné vykonávať len v pracovné dni od 8.00 do 18.00 hod a v sobotu od 9.00 do 16.00. V nedeľu alebo v iný deň pracovného pokoja sú hlučné stavebné a udržiavacie práce zakázané.
 • Čas na spánok, oddych (nočný kľud)
  Tento čas je stanovený podľa príslušného mesiaca. V letnom období (od 1.apríla do 30.septembra) je nočný pokoj od 22.00 do 06.00 hod, v zimnom (od 1.októbra do 31.marca) od 21.00 do 07.00 hod. V čase nočného pokoja sa nesmie vykonávať činnosť, ktorá by akýmkoľvek spôsobom rušila pokoj v dome. Čiže nesmie sa hrať na žiadnom hudobnom nástroji, spievať, hlučne sa zabávať, používať hlučné domáce prostriedky (vysávač, práčku, vŕtačky). Treba stíšiť zvukové prejavy (rádio, TV ai.) Je stanovená aj výška hluku, a tá je najviac 30 decibelov.​​​​​​​
 • Spoločné priestory
  Sú to priestory, ktoré sú určené pre všetkých. Ide o chodby, schodiská, pivničné priestory, miestnosti v spoločnom vlastníctve ako napr. kočikáreň, sušiareň apod. V týchto priestoroch je zakázané fajčiť, používať oheň, nezapratať priestory tak, aby sťažili prístup k záchranným zložkám, zakázané používať elektrické zásuvky umiestnené v spoločných priestoroch, zakázané inštalovať elektrické prípojky, spotrebiče do pivníc. Dvere do spoločných priestorov by mali byť vždy uzavreté. Spoločné priestory slúžia na uskladnenie bicyklov, kočíkov a invalidných vozíkov. Ostatné predmety môžu byť uskladnené iba krátkodobo a tak, aby nezavadzali v bežnom využívaní priestorov.
 • Spoločné lodžie
  Pokiaľ využívate lodžiu či priestor so svojím susedom, treba i tu udržiavať poriadok. Okrem kvetinovej výzdoby nie je dovolené ukladať sem iné predmety. O kvety na balkóne sa treba starať tak, aby voda z nich nepretekala susedovi a aby sa nestalo, že vypadnú z balkóna a ohrozia ľudí na ulici.
 • Bezpečnosť na chodbách
  Na chodbách tiež môže byť kvetinová výzdoba, nesmie však obmedziť prístup bezpečnostných zložiek v prípade potreby. Treba dbať i na to, aby neprichádzalo k poškodzovaniu hasiacich prístrojov.
späť