Strašiak menom hypotéka a ako ju zvládnuť bez zbytočných starostí

30 / 9 / 2019

Objem úverov na bývanie predstavoval v septembri na Slovensku viac než 29 a pol milióna eur. Z toho viac ako 27 miliónov predstavujú hypotekárne úvery, ľudovo hypotéky.

Najmä mladí ľudia a mladé rodiny prakticky nemajú inú možnosť dostať sa k vlastnému bývaniu, než privoliť k dlhodobému dlhovému zaťaženiu. Hypotéka sa však môže stať aj výhodným investičným nástrojom - najmä, ak si klient buď dokáže zrátať a odhaliť najvýhodnejšie možnosti, alebo si nechá poradiť od profesionálov.

Mierna ekonomická nevoľnosť?
Úver, úrok, istina, fixácia, ročná miera nákladov. Krúti sa vám hlava? Nemusí. Keďže ide v podstate o ekonomické termíny, za každým sa skrýva iba číra matematika. Hypotekárny úver je forma úveru, prostredníctvom ktorej vám banková inštitúcia požičia finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti (prípadne jej rekonštrukciu, v našom článku však budeme primárne uvažovať o kúpe). Vy za to udelíte banke záložné právo na vašu nehnuteľnosť. Najjednoduchšie ho možno definovať tak, že pokiaľ úver nebudete splácať, banka bude mať podľa zmluvy na vašu nehnuteľnosť nárok a formou exekúcie vám ju môže vziať a vyrovnať si tak svoje pohľadávky.

Splátky, splátky, splátky
Samozrejme, o nadobudnutý byt či dom prísť nechcete, v zmluve o úvere sa teda zaviažete požičanú sumu vrátiť v istom časovom horizonte prostredníctvom splátok. Štandardná doba splatnosti hypotéky sa pohybuje v rozmedzí 20-30 rokov. Jestvujú rôzne druhy a formy splácania, najbežnejšou formou však sú pravidelné mesačné splátky. Každá mesačná splátka má dve základné zložky - istinu a úrok. Úrok je vlastne “poplatok”, cena, ktorú za požičanie peňazí platíte. Istina je potom zvyšok vášho splácaného dlhu. Úrok je vyjadrený v percentách per annum, teda každý rok zaplatíte dané percento zo zvyšnej dlžnej sumy.

O premenlivých pomeroch
V praxi to teda znamená, že každou splátkou klesá nielen istina, ale aj úrok, hoci ich vzájomný pomer v splátke sa mení - aj keď suma mesačnej splátky ostáva nezmenená. Hypotekárne produkty sú nastavené tak, že zo začiatku splácania platíte najprv úrok a len v malej miere istinu. Postupom času (a splátok) úrok klesá a v splátke získava väčší pomer istina - teda váš dlh, z ktorého vám tak splátky rýchlejšie “ujedajú”.

Nepozerajte len na úrok
Pokiaľ ste sa (či už sami alebo s partnerom) rozhodli do hypotéky ísť, najjednoduchšou cestou je oslovenie erudovaného finančného experta. Ten pozná produkty jednotlivých bánk, a tak vám dokáže sprostredkovať tú najvýhodnejšiu ponuku. Pri porovnávaní hypoték totiž zďaleka nejde len o výšku úrokov. Do hry vstupujú napríklad fixácia úroku (doba, na ktorú sa banka zaviaže vám úrokovú sadzbu nemeniť) či možnosť mimoriadnych splátok a ich spoplatňovanie (niektoré banky vám v tomto nechajú voľnú ruku, niektoré vám dovolia znížiť si istinu len na výročie fixácie, teda povedzme každých päť rokov). Do úvahy treba vziať aj tzv. ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN), čo sú celkové ročné náklady spojené s úverom. Práve porovnanie RPMN je zásadným krokom pri výbere najvýhodnejšej hypotéky.

Základné možnosti hypotéky vám predstaví aj skúsený realitný maklér a načrtne vám súčinnosť, ktorú mu pri vybavovaní budete musieť poskytnúť. V každom prípade spoločnosť Home & Living združuje nielen maklérov, ale aj finančných a hypotekárnych poradcov. Ak máte ohľadom hypotéky nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať.

V ďalšom článku si povieme, ako konkrétne pri riešení hypotéky postupovať.

https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/publikacie-a-vybrane-udaje/vybrane-udaje/informacie-o-uveroch-na-byvanie
 

späť