Referencie

Nie nadarmo sa vraví, že referencie sú v akomkoľvek podnikaní kľúčové. V Home & Living sme nastavili vysokú úroveň poskytovania služieb a spokojnosť našich klientov je pre nás zásadná. Roky skúseností v spojení prozákazníckym prístupom je kombinácia, ktorú si cení celé portfólio našich klientov od developerov až po bežných ľudí. Príbehy skutočných ľudí, skutočné domovy, skutočné emócie.